Siden er under udvikling

En omorganisering af centre og tilbud i Borgercenter Børn og Unge, betyder at Center for Fleksible Indsatser og Boformer pr. 1. september 2020 har afgivet tilbuddene Udsigten og Hybelinstitutionen til Center for Forebyggelse og Rådgivning.
Frederiksholm, Børne- og Familiehuset Arild og Josephine Schneiders Børnehjem forbliver i centret, der lægges sammen med Center for Familiepleje og Børnehus Hovedstaden
Der arbejdes derfor på et nyt navn til centret og udvikling af en ny hjemmeside, som favner og forener eksisterende og nye tilbud i et nyt center.   

 

Om Center for Fleksible Indsatser og Boformer

Vi er en del af Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen og bidrager til den samlede indsats for udsatte børn, unge og familier.

Vores institutioner og tilbud

Frederiksholm, Josephine Schneiders Børnehjem samt Børne- og Familiehuset Arild.
""

Kontakt os vedrørende børn, unge eller familier

Er du samarbejdspartner, eller har du akut behov for at kontakte os, så find den rette kontaktoplysning til visitation og forespørgsler her.