Centret får nyt navn

Center for Akutinstitutioner skifter navn til Center for Fleksible Indsatser og Boformer.

Vores institutioner og tilbud

Centret består af Hybelinstitutionen, Frederiksholm, Udsigten, Kløvermarken, Solliden og og Josephine Schneiders Børnehjem.

Til børn, unge og familier

I Socialforvaltningen arbejder vi efter vision 2017. Gennem fire kernebegreber tydeliggør den vores ambitioner for vores daglige arbejde.

Kontakt os vedrørende børn, unge eller familier

Er du samarbejdspartner, eller har du akut behov for at kontakte os, så find den rette kontaktoplysning til visitation og forespørgsler her.

Vil du vide mere...

Læs mere om hvad vi baserer vores arbejde på og få et indblik i Socialforvaltningens visioner for arbejdet med udsatte børn og unge.