Om Center for Fleksible Indsatser og Boformer

Vi er en del af Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen og bidrager til den samlede indsats for udsatte børn, unge og familier.

Vores institutioner og tilbud

Centret består af Hybelinstitutionen, Frederiksholm, Udsigten, Kløvermarken, Solliden og og Josephine Schneiders Børnehjem.

Kontakt os vedrørende børn, unge eller familier

Er du samarbejdspartner, eller har du akut behov for at kontakte os, så find den rette kontaktoplysning til visitation og forespørgsler her.