I praktik i Center for fleksible indsatser og boformer?

Centret modtager pædagogstuderende i 2. og 3. praktikforløb. Det er seminarieudvalgene, der tildeler praktikanter til centret.

Har man som studerende fået tildelt en praktikplads i centret, kan man ikke selv bestemme, hvilken institution eller hvilket tilbud, man kommer til at arbejde på. 

Du har dog mulighed for at ønske et sted frem for et andet, og kan det lade sig gøre, vil dit ønske naturligvis blive tilgodeset.

Vores institutioner og tilbud har hver deres primære målgrupper, faglige grundlag og måder at arbejde. Overvejer du at søge praktikplads i centret, opfordrer vi dig derfor til at danne dig et overblik over vores institutioner via deres egne hjemmesider og praktikbeskrivelser. Dermed bliver du bedre i stand til at vurdere, hvor du vil foretrække at komme i praktik. 

Du finder en beskrivelse af vores institutioner og tilbud her.

Arbejdet

At arbejde med udsatte børn, unge og familier kræver stor integritet og robusthed. Vi forventer, at du som studerende besidder en vis modenhed og du bør samtidig overveje, hvad det vil sige at arbejde med mennesker i krise. 

Du vil skulle arbejde på alle tidspunkter af ugen og muligvis i døgnvagter. Dine præcise arbejdstider afhænger af den institution, hvor praktikken skal foregå.

Studerende fra andre studier

Psykolog- og socialrådgiverstuderende kan kontakte centret for at høre mere om mulighederne for at komme i praktik. Der er imidlertid ikke noget, der foreskriver at centret har studerende på de psykolog og socialfaglige områder. 

Hvorvidt der kan laves en aftale om et praktikforløb, afhænger derfor af en individuel vurdering, foruden en afvejning af de aktuelle ressourcer, opgaver og arbejdspres.

Som psykologistuderende kan du kontakte psykolog Nasilla Sankoh. Socialrådgiverstuderende kan kontakte socialrådgiver Janni Dyrendal Heide