Om Center for Fleksible Indsatser og Boformer

Vi er en del af Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen og bidrager til den samlede indsats for udsatte børn, unge og familier.

Josephine Schneiders Børnehjem
Frederiksholm 
Børne- og familiehuset Arild
Center for Familiepleje
Børnehus Hovedstaden

Læs om vores institutioner og tilbud her.

Centrets ledelse, faglige og administrative gruppe varetager blandt andet:

Visitation
Sundhedsfaglig udvikling
Faglig udvikling
Økonomistyring
Administration
Arbejdsmiljø- og MEDarbejde
Dokumentation og evaluering
Strategisk udvikling

Centrets ledelse udgøres af centerchef og fem institutionsledere.