Om Center for Fleksible Indsatser og Boformer

Vi er en del af Borgercenter Børn og Unge i Socialforvaltningen og bidrager til den samlede indsats for udsatte børn, unge og familier.

Center for Fleksible Indsatser og Boformer består af fem tilbud:

Josephine Schneiders Børnehjem
Frederiksholm 
Udsigten
Hybelinstitutionen  
Børne- og familiehuset Arild

Læs om vores institutioner og tilbud her.

Centrets ledelse, faglige og administrative gruppe varetager blandt andet:

Faglig udvikling
Økonomistyring
Administration
Arbejdsmiljø- og MEDarbejde
Dokumentation og evaluering
Strategisk udvikling

Centerchef, faglige og administrative medarbejdere har deres arbejdsplads ude på de enkelte institutioner og tilbud. Derved arbejder de tæt på opgaveløsningen og både institution og center får glæde af funktionerne. Centrets ledelse udgøres af centerchef og fire institutionsledere.