Opgave og formål

  • ""
  • ""
  • ""
Centret tager imod socialt udsatte børn, unge og familier både på akut basis og i længerevarende forløb.

Opgave og mission 

Centret løser sin opgave med udgangspunkt i Serviceloven. Vores primære målgruppe er udsatte børn og unge i alderen 5 til 18 år, der af den ene eller anden grund, ikke kan bo hjemme.

Centret har også unge boende på efterværn op til det 23. år, og varetager desuden familieanbringelser og forskellige fleksible indsatser i forhold til udsatte familier. 

Vi løfter opgaven med den mission for øje, at skabe positiv forandring og udvikling sammen med det barn, den unge eller de familier, som vi møder i vores arbejde. Derfor arbejder vi målrettet sammen med borgeren, men også med den enkeltes familie og netværk, så vi sikrer, at borgeren bliver inddraget mest muligt i sin egen proces. 

Formål

De tre institutioner Kløvermarken, Udsigten og Frederiksholm tager imod børn og unge, der har et akut behov for et sted at bo. Det primære formål er derfor at sikre den enkeltes udvikling og dagligdag, mens der arbejdes målrettet med at afklare og planlægge barnets eller den unges fremtid.

Hybelinstitutionen tilbyder flere forskellige botyper til unge mellem 15 og 23 år, hvor den unge bor permanent i en længere periode. Det er Hybelinstitutionens formål, gennem individualiseret socialpædagogisk støtte og vejledning, at hjælpe den enkelte unge til at blive i stand til at føre en selvstændig tilværelse.

Derudover varetager centret også flere nye indsatser, målrettet mod familier i krise. Her kan en familie, eller dele af en familie, blive tilbudt en midlertidig bolig, tilknyttet den nødvendige støtte, eller der kan aftales en indsats i hjemmet.

Dermed bliver indsatsbehovet dækket på en mere fleksibel måde end ved akutanbringelse, og der tages hånd om bekymringerne for barnets tarv, uden at skille familien unødigt ad.

Læs mere om centrets institutioner og tilbud, eller læs om vores nye indsatser i pdf-filen herunder.