Familieindsats med ventil

Gennem et nyt projekt tilbyder centret nu en særlig form for familierettet indsats; Familieindsats med ventil.

Om indsatsen
Indsatsen består af familiebehandling med fokus på familiens samlede trivsel. Familiebehandlingen kan i perioder, hvor det vurderes nødvendigt, kombineres med en aflastningsplads på institutionen Solliden. Årsagen til at aflastningen (den såkaldte ventilplads) aktiveres kan være mange, fx at forældrene i en kortere periode af forskellige årsager ikke kan varetage omsorgen for barnet.

Under aflastningsopholdet arbejder det pædagogiske personale målrettet med at hjælpe barn og familie til at kunne blive forenet igen og genoptage arbejdet med de mål, der er sat for indsatsen.