Udsigten og Frederiksholm på Inspirationsbazar

02.03.2015
  • ""
  • ""
  • ""
  • ""
De familierettede indsatser på Frederiksholm og Udsigtens brugerundersøgelse var i fokus ved inspirationsbazaren den 24. februar.

Den 24. februar afholdte Socialforvaltningen inspirationsbazar i Nørrebrohallen. I alt 30 forskellige tilbud, centre, kontorer eller institutioner deltog.

Hver havde de fået tildelt en stand, hvorfra de skulle fortælle, hvordan de lokalt arbejder med Vision 2017 og de fire kernebegreber; Sammenhæng, Sammen med Borgeren, Ambition og Viden.

De nye indsatser på Frederiksholm

I Frederiksholms stand blev der fokuseret på, hvordan de nye familierettede indsatser kan skabe mere sammenhængende indsatser for det enkelte barn, ung eller familie, det drejer sig om.

De familierettede indsatser er ikke så indgribende som traditionelle anbringelser og tilrettelægges individuelt og i tæt samarbejde mellem borger, myndighed og Frederiksholm. Derfor kan indsatserne være fleksible løsninger i situationer, der ofte er meget krisefulde for de involverede parter. 

Læs mere om de nye indsatser, og hvordan de kan fungere som alternativer til akutte anbringelser her 

Brugerundersøgelse på Udsigten

Fra Udsigten deltog forstander Kate Holmegaard. Hun præsenterede den brugerundersøgelse, som Udsigten fik foretaget i 2013, hvor både sagsbehandlere, unge og pårørende blev interviewet.

Udsigten har arbejdet målrettet med at udvikle deres pædagogiske praksis de seneste år, og formålet med undersøgelsen var at få indblik i de primære målgruppers perspektiv på Udsigtens pædagogiske arbejde.

Undersøgelsen har givet værdifuld viden og skabt grundlag for, at institutionen kan udvikle sine metoder og praksisser yderligere ud fra devisen; "gør vi det, vi siger, vi gør".

Fordyb dig i Udsigtens undersøgelse eller læs den artikel, der blev bragt på baggrund af undersøgelsen i LFS-Nyt nr. 3/2014.